Akreditacije za medije

    Informacije
    Press služba
    e-mail: press@zagreb-meeting.com

    Krajnji rok za akreditiranje je 1. rujna 2023. Zahtjevi će biti odobreni najkasnije do 4. rujna 2023.

    e-mail: akreditacije@zagreb-meeting.com