Akreditacije za medije

    Informacije
    Press služba
    e-mail: press@zagreb-meeting.com

    Krajnji rok za akreditiranje je 3. rujan 2022. Zahtjevi će biti odobreni najkasnije do 7. rujna 2022.

    e-mail: akreditacije@zagreb-meeting.com