Akreditacije za medije

    Informacije
    Press služba
    e-mail: press@zagreb-meeting.com

    Krajnji rok za akreditiranje je 30. kolovoza 2024. Zahtjevi će biti odobreni najkasnije do 2. rujna 2024.

    e-mail: akreditacije@zagreb-meeting.com