Akreditacije za medije

Informacije
Press služba:
Dražen Pinević
tel: 098 341 378
e-mail: press@zagreb-meeting.com

Krajnji rok za akreditiranje je 5. rujna 2020. Zahtjevi će biti odobreni najkasnije do 12. rujna 2020.

e-mail: akreditacije@zagreb-meeting.com