Kontakti i smještaj

Direktorica Mitinga
Ivana Brkljačić
e-mail: ivana@prosport.hr
phone: +385 1 644 9314

Menadžer Mitinga
Daniel Wessfeldt
e-mail: daniel.wessfeldt@jrssm.com
Stina Funke 
e-mail: stina.funke@jrssm.com

Voditeljica ureda mitinga i službe za logistiku
Lovorka Vučković
e-mail: office@zagreb-meeting.com
e-mail: logistika@zagreb-meeting.com
phone: +385 1 644 9314

Voditeljica službe za protokol
Anita Šikić
e-mail: protokol@zagreb-meeting.com

Voditelj Press službe
e-mail: press@zagreb-meeting.com

Voditeljica službe za Marketing
e-mail: marketing@zagreb-meeting.com

Voditelj stadiona
Tomislav Letina
e-mail: stadion@zagreb-meeting.com

Voditelj Erste Plave lige
Srećko Opašić
e-mail: info@ersteplavaliga.com
phone: +385 1 644 9314

Hotel Panorama

Adresa: Trg Krešimira Ćosića 9, 10.000 Zagreb

tel: +385 1 365 8333
Web: www.panorama-zagreb.com

Kontakt osoba: Sanja Suhić
E-mail: sanja.suhic@conventa.hr